Flugfiske Långan, Jämtland

Långan är en riktig pärla bland norrländska skogsälvar och dess källor finns i Offerdalsfjällen. Älven är relativt grund och rinner över kalkrika områden, vilket gör den till ett väldigt produktivt vattendrag med stor biologisk mångfald.

Harren dominerar men öringen förekommer vanligt och upp till rejäla vikter. I de lugnare partierna finns även gädda, abborre och sik.

Nedre Långan är ett typiskt vildmarksvatten med varierande forsar och lugnare partier. Det förekommer nästan ingen bebyggelse längs älven och området är klassat som värdefullt ur riksintresse. I skogarna kring Långan, Jämtland, finns ett av världens tätaste fångstgropssystem. Dalgången har bebotts av jägar- och fiskarfolk ända sedan stenåldern vilket visas av lämningar i området.

Långan mynnar ut i Indalsälven några km väster om Lit. Nedre Långans FVO börjar en bit nedanför Landösjön och sträcker sig sedan ner till Indalsälven, 37 km av strömmar och mindre forsar. Några av de mest kända är Sladderforsen, Bötelsforsen, Holmforsen, Gråmäraforsen och Långforsen.

Fiskekort på Nedre Långans FVO löser du hos oss eller hos andra fiskekortsförsäljare i området. Minimimåtten är 35 cm på både harr och öring, samt max. 5 fiskar per dygn.
Flugfiske i Långan, Jämtland

Avståndet mellan älvarna gör att du kan bo vid den ena älven och fiska i båda.

Det tar endast 15-20 min med bil mellan älvarna och ett tips är att dagfiska i Långan och kvälls och nattpasset tar du i Hårkan. Sova får du göra när du kommer hem.

Om flugasken sinar kan du komplettera hos oss och vi har all övrig utrustning för uthyrning. Isklampar till kylväskan byter du om det behövs. Vi finns till hands om du vill ha tips och råd eller prata
flugfiske och det är att komma upp till gården i Kallsta så löser vi det mesta.
Långans utlopp i Indalsävlen sett från sydöst.

Lite fisketips

Långan är lite speciell därför att fisken inte alltid visar av sig genom vak. Trots intensiva dagsländekläckningar kan fisken verka frånvarande men den tar ändå när rätt fluga presenteras.

Nattsländor kläcker också under vissa perioder men inte i samma omfattning som i systerälven Hårkan.
Som vi vet tar harren stor del av sin föda från regionen nära botten och därför fungerar nymfer ofta bra även i Långan.
Vanliga harrflugor som Red tag, E-12 an, Superpuppor, Myror och traditionella våtflugemönster fungerar som regel bra både dag och nattetid. Dagfisket ger ofta bäst resultat i Långan till skillnad från Hårkan där kväll och nattfisket är att föredra.
Flera sträckor är lätta att vada och går utmärkt att fiska
av med flugspöt.
Långans utlopp i Indalsävlen sett från nordväst.

Översiktsbild från sträckan mellan riksvägen och Landösjön.
Bötelforsen, 100 m från Bötelslägret.
Gysån
Åkerån

För att beskriva Nedre Långan och dess varierande karaktär och sträckor gör vi en färd från Landösjön ner till utloppet i Indalsälven vid Litsnäset. Översiktskarta >>

Upp till toppen >>