Åkerån och Gysån

Försommarfiske i Åkerån där öringen dominerar men på vissa sträckor finns även harr. Lämplig för både spinn och flugfiske. Skogsån avvattnar Åkersjön som ligger i fjällnära område. Härifrån har du också nära till ett annat intressant öringvatten, den natursköna Gysån

Gysån
Åkerån

Åkerån