Klöstafallet

Klöstafallet är ett mindre fall med fina höljor både ovan och nedanför fallet.
En verkligt intressant sträcka för både spinn och flugfiskaren.

Lugnare djupare parti mellan Klöstafallet och Sladderforsen


Man skall inte förakta de lugnare partierna av älven för ofta är det i dessa som de riktigt grova harrarna står. Både torrfluga och flytande nymf har lurat upp många kilosharrar ur djupet på just den här sträckan.


Brattbacksströmmen


Brattbacksströmmen (bild) är den sista strömsträckan innan Långan planar ut och rinner in i Indalsälven.
Vid normalt vattenstånd håller detta parti av Långan en hel del fin fisk.