Sladderforsen


Sladderforsen, som ligger ca tre kilometer nedströms Bötelsforsen, är en härlig sträcka med några mindre holmar och lämpligt fall. Strömmarna rinner ihop kring holmarna och bildar fina höljor och bakvatten med fina ståndplatser för både harr och öring. Bitvis lätt att vada och en verkligt naturskön sträcka.

Övre delen av Sladderforsen september 2002. Lågt vattenstånd.
Sladderforsen, ca 3 km nedströms Bötelslägret.
Strömmarna nedanför Sladderforsen har flera fina fiskeställen att erbjuda.
Fina harr och öringstrykor utanför stugan.

Sladderforsen strax ovanför stugan.
Stugan syns nere till vänster.