Bötelsforsen

Bötelsforsen är en fors med ett litet vattenfall. Det finns flera djupgröpper både uppströms och nedströms om det mest strida partiet. Här är fina ståndplatser där det ofta står grov fisk.

Här vid Bötelsforsen kan Du bo i någon av de två stugor som ligger på den östra sidan av älven. Du kan skymta dem utefter den lilla avtagsvägen.

Stugorna ligger bland resliga furor. På lagom avstånd från varandra, så att Du inte störs av dina grannar, men inte heller behöver känna dig ensam. Från stugorna ned till forsen är det bara cirka 100 meter. Du känner av forsen från stugan