Hotagsströmmen (Hovde)


Hotagsströmmarna är för flugfiskaren rena fröjden men även spinnfisket brukar vara effektivt.
Förstklassigt harrfiske och utmärkt öringbestånd. Grov harr och öring står och bökar på de många
fina ståndplatserna. Testa gärna en streamer på den större öringen. Bilväg ner till stranden.
För mera information går du in på
www.fiske.jamtland.se och sök vidare på Laxvikens FVO.

Boende >>

Hotagsströmmens utlopp i Lövsjön. Kommentarer överflödiga.