Älgjakt

På vårt jaktrevir kan du jaga älg tillsammans med dina jaktkompisar eller delta i arrangerade jakter.

Vårt älgjaktsområde består idag av ca 2900 ha sammanhängande mark. Myrar, hyggen, ungskogar och gammal skog i en lämplig blandning. Genom jaktområdet går ett flertal skogsbilvägar men i övrigt sparsam trafik. Du bor bekvämt i jaktstugan på jaktmarken i vårt jaktläger vid Gråmäraforsen. Här finns det plats för 14-16 jägare.

Vi upplåter veckojakter under september och fram till mitten av november. I mån av tilldelning går det också bra att boka kortare jakter.
För utförlig information tar du kontakt med oss.