Flugfiske i Hårkan, Jämtland

Hårkan är ett av Jämtlands bästa harrvatten. Källorna ligger bland de Norska högfjällen och avvattnar Hotagsfjällen på Svenska sidan.

Ett flertal större sjöar och sel bidrar till hög produktion av flera sländarter och framförallt dag och nattsländor. Bäcksländor kläcker i enorma mängder under april och kallas i folkmun för Kry eller Skorv. En lokal fiskemetod kallas för att Krya och då används bäcksländan som mäsk för att locka fram harr och sik från övervintringshålorna. Därefter pimplas fisken med små sikpirkar vid mäskhålen. Bäcksländorna öses upp från sprickor och hål under natten och förvaras i lufttäta kärl (för att förhindra vingbildning). Enorma mängder, litervis, tas på detta sätt. Klicka på följande länk för mer info. www.fjellfotografen.se

Våra tre basläger längs Hårkan är Kroa (fäbodlägret), Oxforslägret samt Mångstugan. Mångstugan ligger på östra sidan av älven, drygt 2 km nedströms Oxforslägret.

Bilväg går efter älvens södra sida och gör den lättåtkomlig. Ett flertal nedfarter med rastplatser finns efter hela sträckan och de flesta partier av älven är lättfiskad även för den lite ovanare fiskaren. Många fiskar med flugspö men haspelfiske med kula och flugkast fungerar också bra, liksom haspel/spinnfiske med spinnare eller lättare drag.

Flugfiske för fiskaren har i Hårkan, Jämtland , ett perfekt vatten, lätt att vada och varierat med massor av fina ståndplatser som delvis skapats via biotopförbättrande åtgärder. Harren är i princip självreproducerande och öring av stam från bl.a. Toskströmmen har satts ut under ett flertal år. Detta har skett genom kassuppfödning i Hårkan och utsättningar av ögonpunktad rom i mindre tillflöden.
Flugfiske i Hårkan, Jämtland

På senare år har även reglerna för fisket genomgått en ”uppstramning” med höjda minimimått och kvoterade dygnfångster. Nät, båt och maskförbud på vissa sträckor har också införts för säkra ett långsiktigt bra sportfiske med högre medelvikter och ökad reproduktion av både harr och öring. De allra flesta av dagens sportfiskare inser att det är den enda rätta vägen för att nå ett långsiktigt och hållbart sportfiske.

Fisket startar som regel på allvar då fjällfloden avtar och detta brukar ske kring midsommar. Fisket brukar vara bra hela säsongen men naturligtvis med variationer beroende på vattenstånd och väderlek.

Harren dominerar

Harren dominerar, och är för många flugfiskare den absoluta favoriten, men även öringen förekommer allmänt och rejäla pjäser på 2-3 kilo tas varje säsong. Bägge arterna är av typisk ”Hårkanmodell” dvs kort och muskulös med grann och färgstark teckning.

Intensiva kläckningar

Kläckningarna är ofta mycket intensiva och när ”Rocken” svärmar ovanför trädkronorna är det dags att ta fram grejorna. Den som upplevt dessa tillfällen, då harren vakar som besatt, återkommer med all säkerhet flera gånger. De massiva nattsländekläckningarna har gett Hårkan epitetet ”Nattsländornas älv” i fiskelitteraturen.

Flugasken

När det gäller valet av flugor så fungerar de välbekanta harrflugorna bra även i Hårkan. Mönster som Superpuppan, E-12an, Klinkhammer, Red Tag m.fl. fungerar som regel bra på harren i de flesta vatten. Nymfer, flymfer och nattsländepuppor i naturliga kulörer har också sin givna plats i flugasken. Men glöm inte de ”gamla” klassiska våtflugekrokarna. Mönster som Black Gnat, Wickhams Fancy, Bradshaws Fancy, Butcher, March Brown, MB silver, Zulu, Royal Coachman, Coachman, Tealmönster med flera fungerar än i dag. Det gäller bara att fiska med dessa flugor i samma omfattning som med andra mönster. Eftersom harrens föda till stor del utgörs av organismer som uppehåller sig vid botten brukar fiske med förtyngda nymfer ge bra resultat, och gå gärna ner i krokstorlek (16-18).

Varje älv brukar dessutom ha sina lokala mönster och så även Hårkan. Den legendariske flugbindaren Pelle Persson ”Flugpelle” från Rörvattnet skapade tidigt en serie ”Simpelflugor” och mönster som Prästflugan och Makan(rosaflugan), är för många lokala fiskare heligförklarade. Andra ”locals” är Långsåflugan eller ”Lappflugan”som den också kallas samt ”Djupflugan” i svart

Andra skapelser som under årens lopp erfarenhetsmässigt tagits fram för fisket i våra älvar är bl.a "Nattglaumen", "Kvälläppa", " Puckelryggen", "Slymtussen " , "Lilaflugan"och " Baereei"
En del är helt lokala mönster och andra är varianter av mera kända men alla kan vara värda ett försök när fisket är trögt

Höstharren uppskattar, förutom delar av ovan nämnda mönster, myror och getingimitationer men det lönar sig ofta att knyta på både nymf och våtfluga även under höstfisket.

Öringförbud råder allmänt i strömmande vatten från första september.


För att beskriva Hårkans många fina och varierande sträckor tar vi med er på en guidad färd från Hotagsströmmarna och ner till utloppet i Indalsälven vid Lit. En flera mil lång sträcka genom fyra fiskevårdsområden: Översiktskarta >>